POZIV NA REDOVITU SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

SVIM ČLANOVIMA DRUŠTVA

P  O  Z  I  V

Poštovani članovi,

pozivamo Vas na redovitu sjednicu Skupštine Društva sportske rekreacije “Centar za sport i rekreaciju Zagreb“ (u daljnjem tekstu: Društvo) koja će se održati u utorak 20. prosinca 2022. godine u 20:30 sati u prostorijama Centra „Vinko Bek“, Kušlanova 59a u Zagrebu.

Na temelju Članka 32. stavka 2 Statuta Društva Predsjedništvo za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i usvajanje dnevnog reda ,
 2. Izbor radnih tijela:
 3. a) Radnog predsjedništva – 3 člana,
 4. b) Verifikacijska komisija – 3 člana,
 5. c) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
 6. Izvješće Verifikacijske komisije,
 7. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine,
 8. Usvajanje zapisnika sa redovite sjednice Skupštine održane dana 29. prosinca 2021. g.,
 9. Usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća Društva za 2021. god.
 10. Program rada i financijski plan Društva za 2023. godinu,
 11. Razrješenje predsjednika Društva i izbor novog predsjednika
 12. Razno

Predsjednik
Anto Krišto