SVEČANO OBILJEŽENA 20. GODIŠNJICA NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

Predsjednik društva Boris Dimitrić i tajnik Invalidskog odbojkaškog kluba “Zagreb” Hrvoje Radoš sudjelovali su na svečanom obilježavanju 20. godišnjice Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

U Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade, održana je svečanost kojom su obilježena dva desetljeća od osnutka Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, a koja je okupila preko 400 predstavnika međunarodnih institucija, tijela državne uprave te lokalne i područne regionalne (samouprave) kao i predstavnika organizacija civilnoga društva.

Više možete pročitati na https://zaklada.civilnodrustvo.hr/news/svecano-obiljezena-20-godisnjica-nacionalne-zaklade-za-razvoj-civilnoga-drustva

Čestitamo Nacionalnoj zakladi na obljetnici i zahvaljujemo na podršci DSR “Centar za sport i rekreaciju Zagreb”!

 

IZOBRAZBA U ORGANIZACIJI NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

Od 27. do 28. rujna 2023. u prostorijama IMPACT centra u Zadru održan je prvi modul Izobrazbe za zaposlenike organizacija korisnica sustavnih podrški Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.  Na izobrazbi je sudjelovalo osamdesetak predstavnika saveza i udruga osoba s invaliditetom te saveza i udruga iz Domovinskoga rata među kojima je bio i naš djelatnik Anto Krišto.

Cilj izobrazbe je bio usvojiti dodatna potrebna znanja o mogućnostima financiranja organizacija civilnoga društva te steći uvid u korisne informacije koje proizlaze iz zakonodavnog okvira vezanog uz prihvatljivost izdataka, porez na dohodak te pravni učinak ugovora o dodjeli bespovratnih potpora.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva do kraja godine planira održati još dvadeset dva predavanja.

POZIV NA RADIONICU “POKVARENI TELEFON”

Poštovani članovi i svi drugi zainteresirani,

pozivamo Vas na radionicu psihološkog i socijalnog osnaživanja “Pokvareni telefon” koja će se održati u srijedu 28.06.2023. godine s početkom  17:30 sati u prostorijama DSR „Centar za sport i rekreaciju Zagreb“ i Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ u ulici Kralja Držislava 6.

Radionica obuhvaća temu iz područja psihoterapijskog pravca realitetne terapije te uključuju edukaciju i praktične vježbe.

Kratki sadržaj radionice:

Rad na sebi, uz druge; razvoj komunikacijskih vještina i učenje uspješnije komunikacije kroz praktične materijale i slikovne vježbe.

 1. dio (nastavak 1. radionice, o frustraciji)

– Pravila za ratnika/borca

– Traženje odgovora na pitanje „Zašto brinuti?“

– „Pogreške“ u razmišljanju, a koje su moje?

 1. dio

– Sastavnice komunikacijskih vještina

– Važnost (ne)verbalne komunikacije

– (Na)učimo uspješnije komunicirati, prakticiranje vještine kroz iskustvenu provjeru

 

ODRŽANA PRVA RADIONICA PSIHOLOŠKOG I SOCIJALNOG OSNAŽIVANJA

U proteklu srijedu održali smo prvu od šest planiranih radionica psihološkog i socijalnog osnaživanja osoba s invaliditetom i hrvatskih branitelja. Radionicu iz područja psihoterapijskog pravca realitetne terapije, pod nazivom „Moja percepcija i moja očekivanja jednako frustracija“, vodila je Ivana Barić, magistrica socijalne pedagogije. Radionice  psihološkog i socijalnog osnaživanja održavaju se u sklopu programa „Škola tjelovježbe i zdravog načina života za invalide Domovinskog rata, hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji“ i „Škola sjedeće odbojke i adaptivnih sporova“ koje u partnerstvu provode DSR „Centar za sport i rekreacije Zagreb“ i Invalidski odbojkaški klub „Zagreb“.

Više o aktivnosti:

Aktivnost se sastoji od 6 dvosatnih radionica koje obuhvaćaju različite teme iz područja psihoterapijskog pravca realitetne terapije te uključuju edukaciju i praktične vježbe. Pri završetku radionica, članovi će biti u mogućnosti samostalno primjenjivati naučene psihoterapijske postavke u svrhu suočavanja s izazovima svakodnevnog života.

U sklopu aktivnosti se nudi i mogućnost individualnog savjetovanja / stručna pomoć za one pojedince koji osjećaju veću potrebu rada na osobnoj promjeni i mentalnom osnaživanju. Radionice će se provoditi srijedom od 19,30 sati do 21,30 sati  u travnju, svibnju, rujnu, listopadu, studenom i prosincu u prostorijama DSR „Centar za sport i rekreaciju Zagreb“ i Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ u ulici Kralja Držislava 6 u Zagrebu.

Ciljevi aktivnosti:

– Primjena koncepata psihoterapijskog pravca Realitetne terapije i teorije izbora s ciljem poboljšanja mentalnog zdravlja pojedinca i grupe,

– Razvijanje osjećaja samokontrole i samopouzdanja,

– Poticanje razumijevanja važnosti i ostvarenja kvalitetnijih međuljudskih odnosa,

– Poticanje mentalnog i fizičkog osnaživanja kroz koncept cjelokupnog ponašanja i jačanja osobnih kompetencija,

– Omogućavanje  razmjene osobnih iskustava kroz praktični rad i iskustvenu provjeru,Plan provedbe aktivnosti:

Travanj – 1. radionica naziva „Moja percepcija i moja očekivanja jednako frustracija“

Upoznavanje s projektom, načinom rada, osobno predstavljanje i povezivanje, samoprocjena osobnih kompetencija i područja rada vođena početnom evaluacijom.

Predstavljanje psihoterapijskog pravca realitetne terapije, osnovnih postavki i koncepata koji će se koristiti u dijelu rada.

Sposobnost prepoznavanja i izražavanja emocija i odgovarajućeg načina ponašanja u stresnim situacijama

Teorijsko tumačenje frustracije; pronalaženje mehanizama za uspješnije nošenje s frustracijom.

Kontroliram ili sam kontroliran? – Vježba sukoba i učenje preuzimanja odgovornosti za vlastito ponašanje u svakoj situaciji.

 

Svibanj – 2. radionica naziva „Komunikacijske vještine“

Razvoj komunikacijskih vještina, učenje uspješnije komunikacije kroz praktične materijale i slikovne vježbe. Sudionike se potiče da dijele svoje primjere i iskustva kroz sve susrete.

 

Rujan – 3. radionica naziva „Tko sam ja?“

Životni kontekst pojedinca, moje uloge- teorijsko tumačenje i praktični materijali

Dimenzije pojma o sebi- teorijsko tumačenje.

Razvoj samopoštovanja kroz edukativni dio i samoprocjenu korisnika

(visoko/nisko samopoštovanje i potreba za održanjem pojma o sebi).

Praktični materijali za rad na sebi, provjera kriterija po kojima se osobe vrednuju.

 

Listopad – 4. radionica naziva „Ojačajmo svoje odnose“,

Razumijevanje mentalnog i fizičkog zdravlja- teorijsko tumačenje definicije i nedjeljivost istog.

Razumijevanje ljudskih odnosa kroz prizmu realitetne terapije- edukativni dio kroz korištenje radnog materijala.

Ubojite i skrbne navike- prakticiranje naučenog kroz vježbu s ciljem iskustvene provjere poboljšanja odnosa na kojima žele raditi.

 

Studeni – 5. radionica naziva „Učim podnijeti neuspjeh“

Pogreške u razmišljanju- edukativni dio.

Dijeljenje terapijske priče i rad kroz pitanja za razmišljanje.

Razumijevanje i povezivanje ranijeg tumačenja percepcije, očekivanja i frustracije.

Vježbe alternativnih želja, misao vodilja specifičnih uputa koje smo usvojili i razvijamo ih (samoprocjena: ostavljam li ili mijenjam naučene obrasce ponašanja?).

 

Prosinac – 6. radionica naziva „Suradnja“

Utječem li ili upravljam?, važnost pripadanja i kako ju ostvarujem- edukativni dio.

Vježba „Moji dragi i moji važni“,  aktivnost „Moja potraga za srećom“-  izrada vlastitog plana za sretniji i ispunjeniji život. Razmjena planova, ček lista kako utječem na tuđi plan- iskustvena provjera važnosti suživota.

Završna evaluacija (samoprocjena osobnog doprinosa, zadovoljstva sadržajem te korisnosti i primjenjivosti naučenog).

 

Svaki susret nudit će mogućnost korištenja pisanih materijala i vježbi koje će potaknuti sudjelovanje i promišljanje na zadanu temu iz područja osobnog rasta i razvoja.

 

Individualno savjetovanje / stručna pomoć za one pojedince koji osjećaju veću potrebu rada na osobnoj promjeni i mentalnom osnaživanju će se održavati u posebnim terminima po dogovoru sa korisnikom.

 

Izvoditeljica aktivnosti i evaluatorica radionica:

Ivana Barić, magistrica socijalne pedagogije (mag.paed.soc)

POZIV NA REDOVITU SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

SVIM ČLANOVIMA DRUŠTVA

P  O  Z  I  V

Poštovani članovi,

pozivamo Vas na redovitu sjednicu Skupštine Društva sportske rekreacije “Centar za sport i rekreaciju Zagreb“ (u daljnjem tekstu: Društvo) koja će se održati u utorak 20. prosinca 2022. godine u 20:30 sati u prostorijama Centra „Vinko Bek“, Kušlanova 59a u Zagrebu.

Na temelju Članka 32. stavka 2 Statuta Društva Predsjedništvo za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i usvajanje dnevnog reda ,
 2. Izbor radnih tijela:
 3. a) Radnog predsjedništva – 3 člana,
 4. b) Verifikacijska komisija – 3 člana,
 5. c) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
 6. Izvješće Verifikacijske komisije,
 7. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine,
 8. Usvajanje zapisnika sa redovite sjednice Skupštine održane dana 29. prosinca 2021. g.,
 9. Usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća Društva za 2021. god.
 10. Program rada i financijski plan Društva za 2023. godinu,
 11. Razrješenje predsjednika Društva i izbor novog predsjednika
 12. Razno

Predsjednik
Anto Krišto

 

SASTANAK SA DIREKTOROM JAVNE USTANOVE „CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU“ SARAJEVO

Dana 25. studenog 2021. godine u Centru za sport i rekreaciju Zagreb  održan je sastanak na temu položaja osoba s invaliditetom u sportu u Zagrebu i Sarajevu. Sastanku su nazočili tajnik DSR „Centra za sport i rekreaciju Zagreb“ Nenad Ilibašić, direktor JU „Centar za sport i rekreaciju“ Sarajevo Mirza Muzurović, predsjednik Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“, Damir Kasap i dopredsjednik Hrvatskog paraodbojkaškog saveza Ivan Ćosić. Naglasci sastanaka bili su usmjereni na položaj sportaša s invaliditetom u Zagrebu i Sarajevu te na  potrebu uspostavljanja bolje komunikacije i suradnje.

MOTIVACIJSKA RADIONICA

U četvrtak je 12.12.2019. godine, u prostorijama Društva održana posljednja ovogodišnja motivacijska radionica u sklopu programa “Škola tjelovježbe i zdravog načina života za invalide Domovinskog rata i hrvatske branitelje. Nakon radionice svi korisnici programa su nastavili zajedničko druženje na Božićnom domjenku koji su zajednički organizirali Društvo i  Invalidski odbojkaški kluba “Zagreb”

 

Nova sezona

Poštovani članovi i svi ostali zainteresirani,
nakon ljetne stanke u ponedjeljak 2. rujna 2019. započinjemo sa redom. Centar će raditi svaki dan, osim nedjelje i praznikom, od 9 do 13 i 17 do 22 sata. Grupni programi započinju 2.9.2019. u 18 sati.
Termini grupnih programa:
1. GRUPA PON 18-19h PET 18-19h
2. GRUPA PON 19-20h SRI 18-19h
Članarine:
Teretana: 100 kn – žene, 150 kn – muškarci
Grupni programi: 220 kn + korištenje teretane

Krećemo s grupnim programima!!!

Dragi naši članovi i svi zainteresirani,
obavještavamo vas da od ponedjeljka 02.05.2016. krećemo s grupnim programima po promotivnim cijenama!!!

Pon, sri, pet:
BRAZILIAN FUN DANCE
by Ricardo Santos od 18h do 19h
YOGA by Irena od 19h do 20h

Uto, čet:
“LIFT UP” intervalni trening
by Marijana od 18h do 19h
PILATES by Valentina od 19h do 20h

Upisi u tijeku.

Rezervirajte svoje mjesto za grupe u navedenim terminima:
na 091 440 8000 ili e-mail-om na centarzazportirekreacijuzagreb@gmail.com

Promo cijena 250kn NO LMIT!!!
Odnosi se za sve grupne programe bez ograničenja, te ih je mogće kombinirati