Gdje se nalazimo?

Mi se nalazimo ovdje.

Mi se nalazimo ovdije