Raspored

TERETANA – instruktori Mato i Niko
ponedjeljak – subota: od 9-13 i 17 – 22 sata

STOLNI TENIS – instruktor Niko
ponedjeljak – subota: 14 – 22 sata (Niko)

Info na 092 285 2943