SASTANAK SA DIREKTOROM JAVNE USTANOVE „CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU“ SARAJEVO

Dana 25. studenog 2021. godine u Centru za sport i rekreaciju Zagreb  održan je sastanak na temu položaja osoba s invaliditetom u sportu u Zagrebu i Sarajevu. Sastanku su nazočili tajnik DSR „Centra za sport i rekreaciju Zagreb“ Nenad Ilibašić, direktor JU „Centar za sport i rekreaciju“ Sarajevo Mirza Muzurović, predsjednik Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“, Damir Kasap i dopredsjednik Hrvatskog paraodbojkaškog saveza Ivan Ćosić. Naglasci sastanaka bili su usmjereni na položaj sportaša s invaliditetom u Zagrebu i Sarajevu te na  potrebu uspostavljanja bolje komunikacije i suradnje.