Poziv na redovitu izvještajnu Skupštinu društva

Poštovani članovi,
pozivamo Vas da na redovitu izvještajnu Skupštinu Društva sportske rekreacije “Centar za sport i rekreaciju Zagreb“ koja će se održati u utorak 15. ožujka 2016. godine u 19:00 sati u prostorijama Društva u ulici Kralja Držislava 6 u Zagrebu.

Na temelju Članka 32. stavka 2 Statuta Skupštinu Društva sportske rekreacije “Centar za sport i rekreaciju Zagreb“ Predsjedništvo za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ Predsjednika,
 2. Izbor radnih tijela:
 3. a) Radnog predsjedništva – 3 člana,
 4. b) Verifikacijska komisija – 3 člana,
 5. c) Izborne komisije – 3 člana,
 6. d) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
 7. Izvješće Verifikacijske komisije,
 8. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine,
 9. Usvajanje zapisnika sa redovite Skupštine održane dana 03.12.2015. g.,
 10. Financijsko izviješće za 2015. godinu,
 11. Izviješće Nadzornog odbora,
 12. Usvajanje završnog računa društva za 2015. godinu,
 13. Primanje na znanje izvješća o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu,
 14. Razno.

Predsjednik društva
Siniša Miličević