NAJAVA: Get Online Week 2016

Okrugli stol: e-Facilitatori – e-Inkluzija djece i mladih s invaliditetom

ponedjeljak, 14.03.2016. u 17:30 sati
Centar za sport i rekreaciju Zagreb – Kralja Držislava 6

Na okruglom stolu će se razgovarati o mogućnostima e-Inkluzije vulnerabilnih skupina kroz projekte razvoja medijske i informacijske pismenosti, računalnog programiranja, te digitalnih, socijalnih i građanskih kompetencija djece i mladih.

Biti će predstavljeni međunarodni projekti Generation 0101, CodeMob i Code Your Future koji se trenutno provode u Hrvatskoj, kao i inicijative za nove suradnje.

Panelisti:
Damir Kasap (Centar za sport i rekreaciju Zagreb),
Danijel Borna Fiket (Telecentar)