ODRŽANA PRVA RADIONICA PSIHOLOŠKOG I SOCIJALNOG OSNAŽIVANJA

U proteklu srijedu održali smo prvu od šest planiranih radionica psihološkog i socijalnog osnaživanja osoba s invaliditetom i hrvatskih branitelja. Radionicu iz područja psihoterapijskog pravca realitetne terapije, pod nazivom „Moja percepcija i moja očekivanja jednako frustracija“, vodila je Ivana Barić, magistrica socijalne pedagogije. Radionice  psihološkog i socijalnog osnaživanja održavaju se u sklopu programa „Škola tjelovježbe i zdravog načina života za invalide Domovinskog rata, hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji“ i „Škola sjedeće odbojke i adaptivnih sporova“ koje u partnerstvu provode DSR „Centar za sport i rekreacije Zagreb“ i Invalidski odbojkaški klub „Zagreb“.

Više o aktivnosti:

Aktivnost se sastoji od 6 dvosatnih radionica koje obuhvaćaju različite teme iz područja psihoterapijskog pravca realitetne terapije te uključuju edukaciju i praktične vježbe. Pri završetku radionica, članovi će biti u mogućnosti samostalno primjenjivati naučene psihoterapijske postavke u svrhu suočavanja s izazovima svakodnevnog života.

U sklopu aktivnosti se nudi i mogućnost individualnog savjetovanja / stručna pomoć za one pojedince koji osjećaju veću potrebu rada na osobnoj promjeni i mentalnom osnaživanju. Radionice će se provoditi srijedom od 19,30 sati do 21,30 sati  u travnju, svibnju, rujnu, listopadu, studenom i prosincu u prostorijama DSR „Centar za sport i rekreaciju Zagreb“ i Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ u ulici Kralja Držislava 6 u Zagrebu.

Ciljevi aktivnosti:

– Primjena koncepata psihoterapijskog pravca Realitetne terapije i teorije izbora s ciljem poboljšanja mentalnog zdravlja pojedinca i grupe,

– Razvijanje osjećaja samokontrole i samopouzdanja,

– Poticanje razumijevanja važnosti i ostvarenja kvalitetnijih međuljudskih odnosa,

– Poticanje mentalnog i fizičkog osnaživanja kroz koncept cjelokupnog ponašanja i jačanja osobnih kompetencija,

– Omogućavanje  razmjene osobnih iskustava kroz praktični rad i iskustvenu provjeru,Plan provedbe aktivnosti:

Travanj – 1. radionica naziva „Moja percepcija i moja očekivanja jednako frustracija“

Upoznavanje s projektom, načinom rada, osobno predstavljanje i povezivanje, samoprocjena osobnih kompetencija i područja rada vođena početnom evaluacijom.

Predstavljanje psihoterapijskog pravca realitetne terapije, osnovnih postavki i koncepata koji će se koristiti u dijelu rada.

Sposobnost prepoznavanja i izražavanja emocija i odgovarajućeg načina ponašanja u stresnim situacijama

Teorijsko tumačenje frustracije; pronalaženje mehanizama za uspješnije nošenje s frustracijom.

Kontroliram ili sam kontroliran? – Vježba sukoba i učenje preuzimanja odgovornosti za vlastito ponašanje u svakoj situaciji.

 

Svibanj – 2. radionica naziva „Komunikacijske vještine“

Razvoj komunikacijskih vještina, učenje uspješnije komunikacije kroz praktične materijale i slikovne vježbe. Sudionike se potiče da dijele svoje primjere i iskustva kroz sve susrete.

 

Rujan – 3. radionica naziva „Tko sam ja?“

Životni kontekst pojedinca, moje uloge- teorijsko tumačenje i praktični materijali

Dimenzije pojma o sebi- teorijsko tumačenje.

Razvoj samopoštovanja kroz edukativni dio i samoprocjenu korisnika

(visoko/nisko samopoštovanje i potreba za održanjem pojma o sebi).

Praktični materijali za rad na sebi, provjera kriterija po kojima se osobe vrednuju.

 

Listopad – 4. radionica naziva „Ojačajmo svoje odnose“,

Razumijevanje mentalnog i fizičkog zdravlja- teorijsko tumačenje definicije i nedjeljivost istog.

Razumijevanje ljudskih odnosa kroz prizmu realitetne terapije- edukativni dio kroz korištenje radnog materijala.

Ubojite i skrbne navike- prakticiranje naučenog kroz vježbu s ciljem iskustvene provjere poboljšanja odnosa na kojima žele raditi.

 

Studeni – 5. radionica naziva „Učim podnijeti neuspjeh“

Pogreške u razmišljanju- edukativni dio.

Dijeljenje terapijske priče i rad kroz pitanja za razmišljanje.

Razumijevanje i povezivanje ranijeg tumačenja percepcije, očekivanja i frustracije.

Vježbe alternativnih želja, misao vodilja specifičnih uputa koje smo usvojili i razvijamo ih (samoprocjena: ostavljam li ili mijenjam naučene obrasce ponašanja?).

 

Prosinac – 6. radionica naziva „Suradnja“

Utječem li ili upravljam?, važnost pripadanja i kako ju ostvarujem- edukativni dio.

Vježba „Moji dragi i moji važni“,  aktivnost „Moja potraga za srećom“-  izrada vlastitog plana za sretniji i ispunjeniji život. Razmjena planova, ček lista kako utječem na tuđi plan- iskustvena provjera važnosti suživota.

Završna evaluacija (samoprocjena osobnog doprinosa, zadovoljstva sadržajem te korisnosti i primjenjivosti naučenog).

 

Svaki susret nudit će mogućnost korištenja pisanih materijala i vježbi koje će potaknuti sudjelovanje i promišljanje na zadanu temu iz područja osobnog rasta i razvoja.

 

Individualno savjetovanje / stručna pomoć za one pojedince koji osjećaju veću potrebu rada na osobnoj promjeni i mentalnom osnaživanju će se održavati u posebnim terminima po dogovoru sa korisnikom.

 

Izvoditeljica aktivnosti i evaluatorica radionica:

Ivana Barić, magistrica socijalne pedagogije (mag.paed.soc)