ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

DSR „Centar za sport i rekreaciju Zagreb“ održalo je 04.03.2023. godine u prostorijama društva izbornu skupštinu društva za mandatno razdoblje od 2023. godine do 2027 godine. Na dnevnom redu bio je izbor novog vodstva društva, usvajanje Izvješća o radu društva i Financijskog izvješća za 2022. godinu. Osim toga na dnevnom redu je bilo i usvajanje izvješća Nadzornog odbora i Stegovne komisije te  izvješća o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja za 2022. god.
Jednoglasnim odlukama Skupštine usvojena su sva izvješća za 2022. godinu, kao i izbor novog predsjednika, dopredsjednika, tajnika i članova Nadzornog odbora i Stegovne. Za novog – starog predsjednika izabran je Boris Dimitrić, za dopredsjednika Zoran Prce, a za tajnika Nenad Ilibašić. Za članove Nadzornog odbora izabrani su Damir Kasap, Andreja Giba i Hrvoje Radoš, a za članove Stegovne komisije Dubravko Džeko, Slaven Horvat i Hrvoje Horvat.

Izvješće o radu društva za 2022. godinu

Financijsko izvješće za 2022. godinu