Poziv na redovitu izvještajnu Skupštinu društva

Poštovani članovi,
pozivamo Vas da na redovitu izvještajnu Skupštinu Društva sportske rekreacije “Centar za sport i rekreaciju Zagreb“ koja će se održati u utorak 15. ožujka 2016. godine u 19:00 sati u prostorijama Društva u ulici Kralja Držislava 6 u Zagrebu.

Na temelju Članka 32. stavka 2 Statuta Skupštinu Društva sportske rekreacije “Centar za sport i rekreaciju Zagreb“ Predsjedništvo za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ Predsjednika,
 2. Izbor radnih tijela:
 3. a) Radnog predsjedništva – 3 člana,
 4. b) Verifikacijska komisija – 3 člana,
 5. c) Izborne komisije – 3 člana,
 6. d) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
 7. Izvješće Verifikacijske komisije,
 8. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine,
 9. Usvajanje zapisnika sa redovite Skupštine održane dana 03.12.2015. g.,
 10. Financijsko izviješće za 2015. godinu,
 11. Izviješće Nadzornog odbora,
 12. Usvajanje završnog računa društva za 2015. godinu,
 13. Primanje na znanje izvješća o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu,
 14. Razno.

Predsjednik društva
Siniša Miličević

 

NAJAVA: Get Online Week 2016

Okrugli stol: e-Facilitatori – e-Inkluzija djece i mladih s invaliditetom

ponedjeljak, 14.03.2016. u 17:30 sati
Centar za sport i rekreaciju Zagreb – Kralja Držislava 6

Na okruglom stolu će se razgovarati o mogućnostima e-Inkluzije vulnerabilnih skupina kroz projekte razvoja medijske i informacijske pismenosti, računalnog programiranja, te digitalnih, socijalnih i građanskih kompetencija djece i mladih.

Biti će predstavljeni međunarodni projekti Generation 0101, CodeMob i Code Your Future koji se trenutno provode u Hrvatskoj, kao i inicijative za nove suradnje.

Panelisti:
Damir Kasap (Centar za sport i rekreaciju Zagreb),
Danijel Borna Fiket (Telecentar)

Odluka o zajedničkom korištenju prostora

Zaključak Gradonačelnika Grada Zagreba

grad_zagreb_logoInvalidski odbojkaški klub “Zagreb” i partnerska organizacija Društvo sportske rekreacije “Centar za sport i rekreaciju Zagreb” će temeljem zaključka Gradonačelnika Grada Zagreba od 3. ožujka 2016. sklopiti novi ugovora o korištenju prostora u Zagrebu, Kralja Držislava 6, ulično prizemlje, površine 270,32 m2. Prostor će se koristiti za potrebe održavanja sastanaka i aktivnosti klupske kancelarije, organiziranje redovitih i sustavnih kružnih treninga i grupa medicinske gimnastike za hrvatske branitelje, invalide iz Domovinskog rata i ostale osobe s invaliditetom, organiziranje radionica senzibilizacije, grupa pilatesa i aerobica te stručnih predavanja o sportskim ozljedama i zdravoj prehrani i predstavljanje knjiga. Ugovor o korištenju prostora sklopit će se na određeno vrijeme od 5 godina.