Skupština kluba

Poštovani članovi,
pozivamo Vas na izvještajnu i izvanrednu izbornu Skupštinu Društva sportske rekreacije “Centar za sport i rekreaciju Zagreb“ koja će se održati u četvrtak 28. ožujka 2019. godine u 19:00 sati u prostorijama Društva u ulici Kralja Držislava 6 u Zagrebu.
Na temelju Članka 32. stavka 2 Statuta Društva, Predsjedništvo za sjednicu predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ Predsjednika,
2. Izbor radnih tijela:
a) Radnog predsjedništva – 3 člana,
b) Verifikacijska komisija – 3 člana,
c) Izborne komisije – 3 člana,
d) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izvješće Verifikacijske komisije
4. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine i Dnevnog reda,
5. Usvajanje zapisnika sa redovite Skupštine održane dana 11.12.2018. g.,
6. Izviješće o radu tijela Društva za 2018. godine:
a) Izviješće o radu Društva za 2018. godinu – podnosi predsjednik Društva,
b) Financijsko izviješće za 2018. godinu – podnosi predsjednik Društva,
c) Nadzornog odbora – podnosi predsjednik Nadzornog odbora,
d) Izviješće Stegovne komisije – podnosi predsjednik Stegovne komisije,
7. Razrješnica dosadašnjih tijela Dru štva,
8. Izbori za tijela Društva:
a) Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika društva,
c) Nadzornog odbora,
9. Izviješće Izborne komisije,
10. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Društva
Siniša Miličević