POZIV: REDOVITA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Poštovani članovi,

pozivamo Vas na redovitu Skupštinu Društva sportske rekreacije “Centar za sport i rekreaciju Zagreb“ koja će se održati u četvrtak 19. prosinca 2019. godine u 19:00 sati u prostorijama Centra „Vinko Bek“, Kušlanova 59a u Zagrebu.

Na temelju Članka 32. stavka 2 Statuta Skupštinu Društva sportske rekreacije “Centar za sport i rekreaciju Zagreb“ Predsjedništvo za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ Predsjednika,
 2. Izbor radnih tijela:
 3. a) Radnog predsjedništva – 3 člana,
 4. b) Verifikacijska komisija – 3 člana,
 5. c) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
 6. Izvješće Verifikacijske komisije,
 7. Usvajanje Dnevnog reda,
 8. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine,
 9. Usvajanje zapisnika sa redovite Skupštine održane dana 28. ožujka 2019. g.,
 10. Izmjene i dopune Statuta,
 11. Program rada i financijski plan Društva za 2020. godinu,
 12. Strateški plan Društva za razdoblje 2020./2024. god.
 13. Razno

Predsjednik društva
Anto Krišto