Izborna Skupština DSR “Centar za sport i rekreaciju Zagreb”

Izabrano novo – staro predsjedništvo društva!

U utorak, 11. prosinca 2018. održana je izborna Skupštine Društva sportske rekreacije “Centar za sport i rekreaciju Zagreb”. Na sjednici je izabrano novo – staro Predsjedništvo društva u sastavu Siniša Miličević, predsjednik, Damir Kasap, dopredsjednik i Nenad Ilibašić, tajnik društva. Za članove NO izabrani su Anto Krišto, Ivan Ćosić i Ante Mihaljević. Skupština je usvojila i financijski plan i program rada za 2019. godinu.


20.10.2018.
Poziv na izbornu Skupštinu Društva sportske rekreacije “Centar za sport i rekreaciju Zagreb”

Poštovani članovi,

pozivamo Vas da na Izbornu Skupštinu Društva sportske rekreacije “Centar za sport i rekreaciju Zagreb“ koja će se održati u utorak 11. prosinca 2018. godine u 17:00 sati u prostorijama Društva u ulici Kralja Držislava 6 u Zagrebu.

Na temelju Članka 32. stavka 2 Statuta Skupštinu Društva sportske rekreacije “Centar za sport i rekreaciju Zagreb“ Predsjedništvo za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ Predsjednika,
 2. Izbor radnih tijela:
 3. a) Radnog predsjedništva – 3 člana,
 4. b) Verifikacijska komisija – 3 člana,
 5. c) Izborne komisije – 3 člana,
 6. d) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
 7. Izvješće Verifikacijske komisije,
 8. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine i Dnevnog reda,
 9. Usvajanje zapisnika sa redovite Skupštine održane dana 21.12.2017. g.,
 10. Izviješće o radu tijela Društva za 2014.-2018.:
 11. a) Izviješće o radu Društva za 2014.-2018. – podnosi predsjednik Društva,
 12. b) Financijsko izviješće za 2018. – podnosi predsjednik Društva,
 13. c) Nadzornog odbora – podnosi predsjednik Nadzornog odbora,
 14. d) Izviješće Stegovne komisije – podnosi predsjednik Stegovne komisije,
 15. Razrješnica dosadašnjih tijela Društva,
 16. Izbori za tijela Društva:
 17. a) Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika društva,
 18. c) Nadzornog odbora,
 19. d) Stegovna komisija
 20. Izviješće Izborne komisije
 21. Prijedlog programa i financijskog plana za 2019. godinu,
 22. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik društva
Siniša Miličević